Nawigacyjny wkład

Swój udział w sukces Gutka ma także firma żeglarska Eljacht z Gdańska. Zainstalowała ona na Operon Racing sprzęt nawigacyjny znanej na całym świecie firmy Raymarine. Żeglarz nie ukrywa, że wybór urządzeń Raymarine przyczynił się do jego sukcesu w regatach Velux 5 Oceans. „Na łódce były najpierw zamontowane urządzenia firmy francuskiej. Jednak dopiero gdy Eljacht zainstalował sprzęt firmy Raymarine, zacząłem w końcu płynąć do przodu zamiast walczyć ciągle ze sprzętem – powiedział Gutek podczas wizyty w Eljachcie.””Jesteśmy naprawdę dumni i szczęśliwi, że mogliśmy wspierać Gutka w regatach Velux 5 Oceans – dodaje Jerzy Jankowski, właściciel firmy Eljacht, przedstawiciel Raymarine w Polsce. – Cieszymy się, że polski jacht, z polskim żeglarzem osiągnął tak wielki sukces. Zwłaszcza, że na jachcie było także logo firmy Eljacht (była ona partnerem Gutka w regatach Velux 5 Oceans – przyp. red.) a sprzęt firmy Raymarine, który dostarczyliśmy, nie zawiódł Gutka w tym niesamowitym wyścigu.”