Nowy rok, dobry początek

Jest chwila po trzeciej 1 stycznia 2012. Szampańska zabawa już za nami. Z nowym rokiem spotkała nas miła niespodzianka. Decyzją JURY NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD HONOROWYCH „REJS ROKU 2011”  i „SREBRNY SEKSTANT”(Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) Gutek został  głównym laureatem 42 edycji Nagrody Honorowej „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant”.

KOMUNIKAT JURY

NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD HONOROWYCH

„REJS ROKU 2011”  i „SREBRNY SEKSTANT”

(Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej)

Już po raz 42, w salonie komendanta żaglowca szkolnego „Dar Pomorza” – dziś 102-letniego statku-muzeum – odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i  „Srebrny Sekstant”.

W obradach Jury 42-tej edycji nagród uczestniczyli:

kontradm. Czesław Dyrcz przewodniczący Jury,

rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej

laureaci z lat ubiegłych:

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Andrzej Armiński

Jarosław Kaczorowski

Hubert Latoś

Eugeniusz Moczydłowski

Jacek Wacławski

Jerzy  Wąsowicz

Zbigniew Stosio sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ

Andrzej Radomski przedstawiciel Prezydenta Gdańska

publicyści morscy, pomysłodawcy „Rejsu Roku – Srebrnego Sekstantu”    

Tadeusz Jabłoński

Zenon Gralak

Aleksander Gosk publicysta morski, organizator „Rejsu Roku”

Jury wnikliwie przeanazlizowało najciekawsze, charakteryzujące się szczególnymi walorami żeglarskimi wyprawy i inne dokonania naszego jachtingu morskiego. Wśród szeregu zgłoszonych żeglarskich wyczynów 2011 roku, wyraźnie na plan pierwszy wysunęły się dwa przedsięwzięcia, o wyraźnie różnym charakterze, trudno tym samym porównywalne.

Wyczynowy, sportowy rejs kpt. Zbigniewa Gutkowskiego, który na jachcie „Operon” zajął II miejsce w prestiżowych, etapowych regatach samotnych żeglarzy dookoła świata „Velux 5 Oceans” i pionierska etapowa wyprawa bydgoskiego jachtu „Solanus”, który dowodzony przez kpt. Bronisława Radlińskiego opłynął obie Ameryki, pokonując  Przejście Północno-Zachodnie i przylądek Horn – zaczynając i kończąc rejs w Gdańsku.

Ranga obu wyczynów zasługiwała na główne trofeum, stąd w dyskusji nie brakowało argumentów za oboma kandydaturami. O ostatecznym werdykcie przesądziło głosowanie. Wyraźnie, choć nie jednogłośnie, Jury uznało regatowy sukces kpt. Zbigniewa Gutkowskiego za żeglarskie wydarzenie roku i to on został głównym laureatem 42 edycji Nagrody Honorowej „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant” (www.operonracing.com).

Drugą Nagrodą uhonorowano jednogłośnie kpt. Bronisława Radlińskiego i załogi „Solanusa” (w sumie 35 żeglarzy), żeglujące wokół obu Ameryk w wyprawie „Morskim szlakiem Polonii 2010-2011”, podtrzymujące znakomite tradycje bydgoskiego żeglarstwa (www.solanus.pl).

Trzecią Nagrodą wyróżniono kolejną wyprawę jachtu „Mantra Asia”, tym razem z dwuosobową załogą złożoną z dwojga kapitanów Joanny Pajkowskiej i Aleksandra Nebelskiego. Z Florydy przez Pacyfik, Ocean Indyjski, Morze Czerwone do Monfalcone  na Adriatyku. Prawie dookoła świata – w sumie 22 tysiące mil morskich, w tym emocjonujące przejście akwenów zagrożonych somalijskim piractwem (www.rejs-asiapajkowska.yoyo.pl).

Jury zdecydowało się także wyróżnić trzy żeglarskie wyczyny – znowu o różnym charakterze, ale świadczące o wielkiej pasji, determinacji i żeglarskich kwalifikacjach kapitanów.  Wyróżnienia przyznano:

  • Romanowi Paszke z załogą za rekordowe przejście Atlantyku na trasie Las Palmas – Gwadelupa  katamaranem „Renault eco2” (ex. „Bioton”, obecnie „Gemini 3”) w czasie 8 dni 1 godz., 53 min. To był udany test przed realizowanym aktualnie rejsem życia po światowy rekord na wokółziemskiej trasie.
  • Radosławowi Kowalczykowi za pomyślne przejście kwalifikacji, start i ukończenie prestiżowych regat samotnych żeglarzy Mini Transat z Francji do Brazylii na jachcie „Calbud”. Realizacji tego zamierzenia poświęcił 6 lat życia. Nie dysponując budżetem i jachtem dającym szansę na walkę z czołówką, za cel postawił sobie ukończenie wyścigu. Pokonał trudy oceanicznej żeglugi, problemy techniczne, wytrzymał. Zajął ostatnie 26 miejsce, ale 20 jachtów nie dotarło do mety (www.calbudteam.com.pl).
  • Piotrowi Kuźniarowi za pionierski antarktyczny rejs s/y „Selma Expedition” z 10 osobową załogą, startując i kończąc rejs w Ushuaia, był to pierwszy polski jacht żeglujący po Morzu Weddella. Rejs po mało uczęszczanych, trudnych nawigacyjnie akwenach, pokrytych gęstym pakiem lodowym z licznymi górami lodowymi (www.selmaexpeditions.com).

 

Na listach polskich, żeglarskich wypraw, coraz częściej odnotowujemy rejsy podejmowane przez rodaków mieszkających poza Polską. Są także częstymi laureatami nagród i wyróżnień „Rejsu Roku” – w minionych 5 latach dwukrotnie zdobywali „Srebrne Sekstanty”. Działalność polonijnych klubów żeglarskich to coraz istotniejsza sfera aktywności środowisk polskich emigrantów – integrują żeglarzy, skracają dystans na linii kraj – emigracja. Doceniając rolę żeglarskiej Polonii Jury postanowiło przyznać:

Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego: Polsko – Kanadyjskiemu Klubowi Żeglarskiemu „Zawisza Czarny” z Hamilton  w 15 lecie działalności.

Znakomita robota żeglarska, samozaparcie w walce do końca na trasie regat, także obok sportowego, sukces medialny, popularyzujący żeglarstwo, skupiający zainteresowanie całej Polski sprawiły, że Nagroda Prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” przypadła decyzją Jury Zbigniewowi Gutkowskiemu.

Jury postanowiło także przyznać Nagrodę Specjalną „Rejs Roku 2011” harcerskiemu żaglowcowi szkolnemu „Zawisza Czarny”, w uznaniu roli jaką odegrał on w morskim wychowaniu młodzieży, podczas 50 lat morskiej służby. Obok rejsów szkolnych, gdzie załogi zdobywały podstawy morskiej służby, żaglowiec odbył wiele spektakularnych wypraw m.in. rejs dookoła świata, kilkakrotne opłynięcia przylądka Horn, udział w wielu międzynarodowych zlotach – „Zawisza” na trwale wpisał się do historii polskiego żeglarstwa.

Jury omówiło także wyczyn Aleksandra Doby – transatlantycką wyprawę kajakową Dakar (Senegal) – Acarua (Brazylia). Podkreślono wysoką rangę tego przedsięwzięcia, jego walory nautyczne i znakomite rzemiosło morskie. Przyjęte jednak kryteria w kwalifikowaniu do nagród „Rejs Roku” (wyprawy żeglarskie wykorzystujące do napędu wiatr i żagle), uniemożliwiły rozpatrywanie tej kandydatury, choć było to także przedmiotem dyskusji. Jury wyraża uznanie dla pionierskiego osiągnięcia polskiego kajakarza.

W e r d y k t   J u r y

Tytuł Żeglarza Roku 2011

„Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2011”

Zbigniew Gutkowski

za zajęcie II miejsca w samotnych regatach dookoła świata Velux 5 Oceans na s/y „Operon” termin 17.10.2010 – 28.05.2011, dystans 29 111 Mm

II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2011”

Bronisław Radliński

za wyprawę s/y „Solanus” wokół obu Ameryk

termin 16.05.2010 – 01.10.2011, dystans 29 786 Mm

III Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2011”

Joanna Pajkowska i Aleksander Nebelski

za rejs na jachcie „Mantra Asia”

termin 10.02.2010 – 07.06.2011, dystans 22 000 Mm

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2011”

Roman Paszke z załogą

za rekordowe pokonanie Atlantyku na katamaranie „Renault eco2”

termin 07.01. – 15.01.2011, dystans  3 250 Mm

Radosław Kowalczyk

za udział w samotnych regatach atlantyckich Mini Transat na  jachcie „Calbud”

termin 25.09. – 09.11.2011, dystans 4 749 Mm

Piotr Kuźniar z załogą

za antarktyczny rejs na jachcie „Selma Expeditions”

termin 12.01. – 09.02. 2011, dystans 2 285 Mm

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego

Polsko – Kanadyjski Klub Żeglarski „Zawisza Czarny” w Hamilton – 15-lecie działalności, kultywowanie tradycji polskiej bandery, wsparcie i współpraca z polskimi żeglarzami.

Nagroda prezydenta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów”

Zbigniew Gutkowski – za doskonałą robotę żeglarską, wejście do światowej elity wyczynowych żeglarzy oceanicznych, połączone z walorami popularyzującymi nowoczesne żeglarstwo.

Nagroda Specjalna  „Rejs Roku 2011”

Żaglowiec szkolny ZHP „Zawisza Czarny” za  50 lat służby pod biało-czerwoną banderą i wkład w edukację morską polskiej młodzieży.

Wszystkim laureatom gratulujemy, ale oczywiście najbardziej cieszy nas sukces Gutka. Trzymamy kciuki za dalsze projekty.

Nagroda magazynu sportów wodnych  „ŻAGLE”

Kolegium redakcyjne tradycyjnie wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem przyznało nagrodę Markowi Kaczorowskiemu za samotny, sierpniowy rejs bałtycki na jachcie „Mr. Orkan” na dystansie 583 Mm.

Tradycyjna Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców, przyznana zostanie podczas pierwszego, styczniowego posiedzenia Kapituły Bractwa.

Tradycyjna gala żeglarska odbędzie się w piątek, 2 marca 2012 roku,

w Dworze Artusa w Gdańsku.

Gratulujemy wszystkim laureatom.