IV Światowy Zjazd Gdańszczan

IV Światowy Zjazd Gdańszczan

W dniach 25-27 lipca 2014 roku w Gdańsku odbyła się wyjątkowa impreza, IV Światowy Zjazd Gdańszczan,  w której udział wziął Zbigniew Gutkowski wraz z żoną. Wydarzenie to ma przede wszystkim pielęgnować tradycje otwartości i gościnności miasta.Światowy Zjazd Gdańszczan od dwunastu lat pozwala podtrzymywać więzi między Gdańszczanami z urodzenia i wyboru, a także obserwować jak miasto się rozwija i pięknieje.

zg